Изтегляне и инсталиране на CSS Валидатор

Изтегляне на CSS Валидатор

Изтегляне на кода

CSS валидаторът е достъпен за изтегляне през CVS. Следвайте инструкциите за достъп до публичния W3C CVS сървър и намерете 2002/css-validator. Забележете, че онлайн версията на CSS Валидатора е, по принцип, по-стара от CVS версията, така че са възможни малки разминавания в резултатите и изгледа...

Изтегляне на java пакет (jar или war)

css-validator.jar

Указател за инсталиране

Услугата за CSS валидиране е сървлет софтуер, написан на Java. Може да бъде инсталиран във всяка сървлет среда и може също да бъде използван като прост инструмент през командния ред. Официалната W3C CSS Услуга за Валидиране работи с Jigsaw съръвр, който е препоръчителен при инсталлиране. Както и да е, за по-просто, в този документ ще представим повече подробности, как да го инсталирате като онлайн сървлет на Apache със Tomcat сървлет задвижване.

Някои инструкции за инсталиране на сървлета с Jigsaw, както и стартирането му в среда с команден ред, също са посочени по-долу.

Изисквания

Това ръководство за инсталиране приема, че сте изтеглили, инсталирали и тествали:

За инсталиране на валидатора на ваша система, е необходимо да изтеглите и/или намерите в системата си редица java библиотеки:

Инсталиране на CSS Валидатор с Tomcat

 1. Изтеглеъе валидатора както е обяснено горе.
 2. Копирайте цялата папка с кода от (".../css-validator/") в папката webapps на инсталацията на Tomcat. Обикновено [TOMCAT_DIR]/webapps/. Кода на валидатора вече се намира в папка [TOMCAT_DIR]/webapps/css-validator, която от сега нататък ще назоваваме [VALIDATOR_DIR].
 3. Във "[VALIDATOR_DIR]" създайте папка "WEB-INF", а в "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF" създайте папка "lib":
  mkdir -p WEB-INF/lib
 4. Копирайте всички jar файлове (от prerequisites) в папка "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/lib"
 5. Компилирайте кода на валидатора: от папката [VALIDATOR_DIR]. Стартирайте ant, след като се убедите, че изтеглените jar файлове са зададени в CLASSPATH променлива на средата. Обикновено, би трябвало да работи:
  CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant
 6. Копирайте или преместете "[VALIDATOR_DIR]/css-validator.jar" в "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/lib/".
 7. Копирайте или преместете "web.xml" от "[VALIDATOR_DIR]/" в "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/".
 8. Накрая, презаредете Tomcat съвъра:
  "cd [TOMCAT_DIR]; ./bin/shutdown.sh; ./bin/startup.sh;"

Инсталиране с Jigsaw Уеб Сървър

 1. Първо, изтеглете кода, както е описано горе, подгответе необходимите jar файлове и изградете кода с ant.
 2. След това конфигурирайте главната папка на валидатора (обикновено това е css-validator) за да може да функционира като сървлет контейнер. За тази цел е неоходимо да имате Jigsaw инсталиран (вижте страниците за Jigsaw за кратки инструкции (наистина е лесно)) и след това стартирайте Jigsaw Admin. Променете HTTPFrame на ServletDirectoryFrame.
 3. Следващата стъпка е създаване на ресурс "validator", както клас 'ServletWrapper' както и рамка 'ServletWrapperFrame'. Останалото би трябвало да се подреди автоматично. Класът на сървлета е org.w3c.css.servlet.CssValidator. Ако вече съществува файл с име 'validator', моля, преименувайте го. Важно е този 'alias' винаги да се казва 'validator'.
 4. Накрая, стартирайте Jigsaw и активирайте валидатора. Проверете, към кой HTML желаете да се обърнете. Обикновено URL адресът изглежда така:
  http://localhost:8001/css-validator/validator.html

Използване през команден ред

CSS валидаторът може да бъде използван и като инструмент през командния ред, ако компютърът има инсталирана java. Изграждете css-validator.jar, както е обяснено горе, и го стартирайте чрез:
java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/