Ściągnij i zainstaluj walidator CSS

This translation of the installation guide for the CSS validator may be out of date. For a reliable, up-to-date guide, refer to the English or French versions.

Ściągnij walidator CSS

Ściągnij kod źródłowy

Walidator CSS można ściągnąć poprzez system kontroli wersji plików - CVS. Postępuj zgodnie z instrukcjami aby wejść na publiczny serwer CVS należący do W3C i pobierz plik 2002/css-validator. Zauważ, że wersja walidatora online jest zazwyczaj starsza niż wersja CVS dlatego też rezultaty, jak i wygląd mogą być trochę odmienne...

Ściągnij jako pakiet Java (jar lub war)

css-validator.jar

Przewodnik instalacyjny

CSS validation service jest oprogramowaniem typu "serwlet" napisanym w języku Java. Może być ono zainstalowane na każdym silniku serwletu i może być także używane jako prosty program typu"command line". Oficjalna Usługa Walidacji CSS W3C jest aktywna na serwerze Jigsaw, który jest zalecanym ustawieniem. Jednakże, w celu uproszczenia, przedstawimy szczegóły na temat jak zainstalować go na serwlecie online z silnikiem Apache Tomcat.

Niektóre instrukcje odnośnie instalacji na Jigsaw jak również uruchomienia go w środowisku "command-line" są również przedstawione poniżej.

Wymogi

Przewodnik instalacyjny zakłada, że następujące komponenty zostały ściągnięte, zainstalowane i przetestowane:

Jeśli chcesz zainstalować walidator na swoim systemie, będziesz musiał ściągnąć i/lub znaleźć w swoim systemie kilka bibliotek Javy:

Zainstaluj walidator CSS na Tomcat

 1. Ściągnij walidator jak opisano powyżej.
 2. Skopiuj cały folder kodu (".../css-validator/") do katalogu webapps w instalacji tomcat. Zazwyczaj jest to[TOMCAT_DIR]/webapps/. Źródła walidatora są teraz w [TOMCAT_DIR]/webapps/css-validator, który odtąd nazwiemy [VALIDATOR_DIR].
 3. W katalogu "[VALIDATOR_DIR]", utwórz katalog "WEB-INF" a w "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF" stwórz katalog "lib":
  mkdir -p WEB-INF/lib
 4. Skopiuj wszystkie pliki jar (z wymogów) do katalogu "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/lib"
 5. Kompiluj źródło walidatora: z katalogu [VALIDATOR_DIR], uruchom ant upewniając się, że pliki jar, które zostały ściągnięte są prawidłowo ustawione w CLASSPATH environment variable. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób: :
  CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant
 6. Skopiuj lub przenieś"[VALIDATOR_DIR]/css-validator.jar" do"[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/lib/".
 7. Skopiuj lub przenieś plik "web.xml" z "[VALIDATOR_DIR]/" do "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/".
 8. Na końcu, załaduj ponownie serwer Tomcat:
  "cd [TOMCAT_DIR]; ./bin/shutdown.sh; ./bin/startup.sh;"

Zainstaluj na Jigsaw Web Server

 1. Po pierwsze, ściągnij źródło jak opisano powyżej, ściągnij niezbędne pliki jar i zbuduj źródło z ant.
 2. Będzie trzeba skonfigurować stronę domową walidatora (zazwyczaj to css-validator) po to by mogła działać jako kontener serwletu. W tym celu należy zainstalować Jigsaw (zobacz strony Jigsaw po krótkie instrukcje (jest to niezmiernie łatwe)) a następnie uruchom Jigsaw Admin. Zmieńj HTTPFrame na ServletDirectoryFrame.
 3. Następnym krokiem jest stworzenie zasobu "validator", z klasą 'ServletWrapper' i jako frame 'ServletWrapperFrame'. Ostantnie powinno nastąpić automatycznie. Klasą serwletu jest org.w3c.css.servlet.CssValidator. Jeśli istnieje już plik o nazwie 'validator', zmień jego nazwę. Ważnym jest aby 'ten pseudonim' był zawsze 'validator'.
 4. Na końcu, uruchom jigsaw i walidatora. Zazwyczaj URL będzie wyglądać w ten sposób:
  http://localhost:8001/css-validator/validator.html

Zastosowanie Command-line

Walidator CSS jest także narzędziem typu "command-line", jeśli na komputerze zainstalowana jest Java, zbuduj css-validator.jar jak wyjaśniono powyżej i uruchom jako:
java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/