Ladda ned och installera CSS-valideraren

This translation of the installation guide for the CSS validator may be out of date. For a reliable, up-to-date guide, refer to the English or French versions.

Ladda ned CSS-valideraren

Ladda ned källkod

CSS-valideraren kan laddas ned med CVS. Följ anvisningarna om hur man kontaktar W3C:s offentliga CVS-server, och hämta 2002/css-validator. Lägg märke till att online-versionen av CSS-valideraren i allmänhet är äldre än CVS-versionen, så resultat och utseende kan variera något...

Ladda ned som Java-paket (jar eller war)

css-validator.jar

Installationsanvisningar

CSS valideringstjänst är ett servlet-program, skriven i Java. Den kan installeras i godtycklig servlet-motor, och kan också användas från kommandoraden. W3C:s officiella CSS-valideringstjänst körs med Jigsaw-servern, vilket är den rekommenderade miljön. Men för att göra beskrivningen enkel så ger vi här information om hur den kan installeras som en online-servlet i Apaches servlet-motor Tomcat.

Några anvisningar om hur man installerar som servlet i Jigsaw, liksom hur man kör från kommandoraden, ges länge ned i detta dokument.

Förutsättningar

Denna installationsanvisning antar att du har laddat ned, installerat och testat:

För att installera valideraren på ditt system, så behöver du ladda ned ett antal Java-bibliotek, och/eller ta reda på var i ditt system de finns:

Installera CSS-valideraren i Tomcat

 1. Ladda ned valideraren som förklaras ovan.
 2. Kopiera hela källkodsmappen (".../css-validator/") till mappen webapps i din installation av Tomcat. Vanligtvis är detta [TOMCAT_DIR]/webapps/. Validerarens källkod är nu i [TOMCAT_DIR]/webapps/css-validator, som vi nu kallar [VALIDATOR_DIR].
 3. I "[VALIDATOR_DIR]" ska du nu skapa en mapp "WEB-INF", och i "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF" skapar du en mapp "lib":
  mkdir -p WEB-INF/lib
 4. Kopiera alla jar-filer (från förutsättningar) till mappen "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/lib"
 5. Kompilera validerarens källkod: från mappen [VALIDATOR_DIR], kör ant, efter att ha kontrollerat att jar-filerna du laddat ned finns i din miljövariablel CLASSPATH. I allmänhet fungerar följande:
  CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant
 6. Kopiera eller flytta "[VALIDATOR_DIR]/css-validator.jar" till "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/lib/".
 7. Kopiera eller flytta filen "web.xml" från "[VALIDATOR_DIR]/" till "[VALIDATOR_DIR]/WEB-INF/".
 8. Slutligen, starta om Tomcat-servern:
  "cd [TOMCAT_DIR]; ./bin/shutdown.sh; ./bin/startup.sh;"

Installera i webservern Jigsaw

 1. Först laddar du ned källkod som beskrivits tidigare, hämtar de jar-filer som behövs, och bygger källkoden med ant.
 2. Sedan konfigurerar du validerarens folder (vanligen är detta css-validator) så att den kan fungera som en servlet-container. För att göra detta behöver du ha Jigsaw installerad (en kort beskrivning av hur detta enkelt kan göras finns på Jigsaw-sidorna) och sedan startar du Jigsaw Admin. Ändra HTTPFrame till ServletDirectoryFrame.
 3. Nästa steg är att skapa en resurs "validator", med 'ServletWrapper' som klass och 'ServletWrapperFrame' som frame. Den senare borde automatiskt lägga till sig själv. Servlet-klassen är org.w3c.css.servlet.CssValidator. Om det redan finns en fil med namnet 'validator', så bör du döpa om den. Det är viktigt att detta 'alias' alltid benämnes 'validator'.
 4. Slutligen skall du starta Jigsaw och köra valideraren. Ta reda på vilken HTML du vill använda. Vanligen kommer din URL att se ut som:
  http://localhost:8001/css-validator/validator.html

Användning från kommandoraden

CSS-valideraren kan även användas som ett kommandoradverktyg, om Java är installerad på din dator. Bygg css-validator.jar som beskrivits ovan, och kör som:
java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/