Om CSS-valideraren

Innehåll

 1. Om denna tjänst
  1. Vad är detta? Behöver jag den?
  2. Förklaringen ovan är obegriplig! Hjälp!
  3. Så, detta är den auktoritet som bestämmer vad som är korrekt eller inkorrekt CSS?
  4. Hur mycket kostar den?
  5. Vem konstruerade detta verktyg? Vem underhåller det?
  6. Hur kontaktar jag författarna? Rapporterar en bugg?
  7. Kan jag hjälpa till?
 2. För utvecklare
  1. Vilket språk är CSS-valideraren skriven i? Finns källkoden tillgänglig?
  2. Kan jag göra en egen installation av CSS-valideraren och köra den?
  3. Kan jag bygga en tillämpning ovanpå denna validerare? Finns det ett API?

Om denna tjänst

Vad är detta? Behöver jag den?

W3C:s CSS-valideringstjänst är en fri programvara skapad av W3C, för att hjälpa webbdesigners och webbutvecklare genom att granska användning av formatmallar (Cascading Style Sheets, CSS). Valideringstjänsten kan användas på denna gratis webbtjänst, eller laddas ned och användas antingen som ett fristående Javaprohram, eller som en Java-servet på en webbserver.

Behöver du den? Om du är en webbutvecklare eller webbdesigner, så kan detta verktyg vara en ovärderlig hjälp. Den hjälper dig inte bara med att utvärdera dina formatmallar gentemot CSS-specifikationerna, att hitta fel i dina formatmallar, hitta skrivfel, eller upptäcka felaktig användning av CSS, den kan även informera dig om när din CSS kan orsaka användarsvårigheter.

Förklaringen ovan är obegriplig! Hjälp!

De flesta dokument på webben uttrycks i ett datorspråk som kallas HTML. Detta språk kan användas för att skapa sidor med strukturerad information, länkar och multimediala objekt. HTML använder ett formatteringsspråk som kallas CSS (akronym för "Cascading Style Sheets") för att färgsätta, ordna text och skapa layout. Detta verktyg hjälper till vid användning av CSS och vid skapandet av CSS formatmallar.

Så, detta är den auktoritet som bestämmer vad som är korrekt eller inkorrekt CSS?

Nej. Det är ett verktyg, hjälpande och tillförlitligt, men ändå ett programvaruverktyg, och som all annan programvara så har den några fel och brister. Den sanna måttstocken för CSS-formatmallar är CSS specifikationerna.

Hur mycket kostar den?

Ingenting. Tjänsten är gratis. Källkoden är öppen, och du kan ladda ned den, använda den, modifiera den, distribuera den och annat. Om du skulle vilja, så kan du deltaga i detta projekt eller donera till W3C via W3C:s supperterprogram.

Vem konstruerade detta verktyg? Vem underhåller det?

W3C underhåller och tillhandahåller detta verktyg, tack vare arbete och bidrag från W3C:s stab, frivilliga utvecklare och översättar. Mer information om detta hittas på sidan med tack. Du kan också hjälpa till.

Kan jag hjälpa till?

Naturligtvis. Om du är Javaprogrammerare, så kan du hjälpa projektet CSS-valideraren genom att granska koden, diagnosticera och rätta fel, eller att hjälpa till med att konstruera ny funktionalitet.

Men du behöver inte vara en kodare för att hjälpa till i arbetet med att bygga och underhålla detta verktyg; du kan också hjälpa till med att förbättra dokumentation, översätta valideraren till ditt språk, eller prenumerera på dess epostlista och diskutera verktyget och hjälpa andra användare.

Andra typer av frågor?

Om du har frågor om CSS eller CSS-valideraren så kan du leta efter information på epostlistor och diskussionsfora. Men innan du gör det, kontrollera om din fråga eller kommentar redan är behandlats i CSS-validerarens FAQ-dokument.

För utvecklare

Vilket språk är CSS-valideraren skriven i? Finns källkoden tillgänglig?

W3C:s CSS-validerare är skriven i Java, och ja, dess källkod finns tillgänglig via CVS. Du kan inspektera koden online eller följa anvisningarna där för att ladda ned hela källkodsträdet. En snabb översikt över klasserna i koden för CSS-valideraren finns på README-filen.

Kan jag göra en egen installation av CSS-valideraren och köra den?

Det går att ladda ned och installera CSS-valideraren, och köra den antingen från kommandoraden eller som en servlet i en webbserver. Läs anvisningarna om ur den installeras och används.

Kan jag bygga en tillämpning ovanpå denna validerare? Finns det ett API?

Ja, och yes. CSS-valideraren har ett (RESTFUL) SOAP-gränssnitt som gör det ganska enkelt att bygga tillämpningar (webbtillämpningar och annat) ovanpå den. Gott beteende och förnuftigt användande av delade resurser är naturligtvis att rekommendera; försäkra dig om att din tillämpning sover ( sleep() ) mellan anrop till valideraren, eller installera din egen instans av valideraren.