Валидиране по URI

Въведете URI на документ (HTML с CSS или само CSS), който желаете да бъде валидиран :

Още Опции

Валидиране чрез изпращане на файл

Изберете документ, който да бъде валидиран (само CSS файлове) :

Още Опции

Валидиране чрез директно въвеждане

Въведете CSS, който желаете да се валидира :

Още Опции

Пояснение: Ако желаете да валидирате CSS style sheet, вписана в (X)HTML документ, трябва първо да проверите дали използваният (X)HTML е валиден.