CSS Validator Gebruikers Handleiding

Inhoudsopgave

Hoe gebruik ik de CSS Validator

De makkelijkste manier om een document te checken is door de basis interface te gebruiken. In die pagina vind je drie formulieren die corresponderen met drie mogelijkheden:

Valideren via het opgeven van een URL

Voer simpelweg de URI in van het document dat je wilt valideren. Het document kan zowel het HTML als het CSS formaat zijn.

Validatie door middel van een URI

Valideren via het uploaden van een bestand

Deze oplossing staat je toe een bestand dat je wilt valideren te uploaden. Klik op de "Bladeren..." knop en selecteer het bestand dat je wilt controleren.

Valideren via het uploaden van een bestand

Deze methode staat alleen CSS documenten toe. Dit betekend dat je geen (X)HTML documenten kunt uploaden. Je moet ook zorgvuldig zijn met @import regels, omdat deze alleen gevolgd worden als deze expliciet naar een publieke URI verwijzen. (dus vergeet relatieve paden als je deze oplossing gebruikt)

Valideren via de directe invoer

Deze methode is perfect voor het testen van CSS fragmenten. Je schrijft gewoon je CSS in het tekstveld.

Valideren via directe invoer

Dezelfde opmerkingen als hiervoor zijn van toepassing. Deze methode is erg handig als je een probleem hebt en help nodig hebt van de community. Dit is ook erg handig om een eventuele bug te rapporteren, omdat je recht kun linken naar de resulterende URL om een voorbeeld te geven.

Wat doet de basis validatie?

Als de basis interface gebruikt wordt, controleert de validator de geldigheid van de CSS met CSS 2.1, de huidige CSS standaard.
De validator produceert een XHTML output zonder waarschuwingen. (standaard krijg je alleen errors te zien)
Het medium is ingesteld op "all", want dit is het medium dat geschikt is voor alle apparaten. (zie ook http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html voor een complete beschrijving van de verschillende typen media)

Geavanceerde validatie

Als je een iets meer specifieke controle nodig hebt, kun je de geavanceerde interface gebruiken die je toestaat drie parameters in te stellen. Hieronder staat een toelichting voor die drie parameters.

Waarschuwingen

Deze parameter is handig om het aantal meldingen dat de validator geeft te tunen. De validator kan twee typen berichten geven, namelijk errors en waarschuwingen. Errors worden gegeven als de gecontroleerde CSS de CSS standaarden niet respecteert. Waarschuwingen zijn verschillend van errors omdat deze geen problemen markeren die te maken hebben met de specificaties. Waarschuwingen zijn er om de CSS ontwikkelaar te waarschuwen (!) dat er punten zijn die misschien gevaarlijk zijn en zouden kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag in combinatie met sommige browsers.

Een typische waarschuwing heeft te maken met font-family: als je geen generiek lettertype opgeeft, zal je een waarschuwing krijgen dat je er een moet toevoegen aan het einde van de regel, omdat als de browser de gespecificeerde lettertypen niet kent, hij terug zal vallen op zijn standaard lettertype, en dat zou kunnen leiden tot lay-outs die zich onvoorspelbaar gedragen.

Profiel

De CSS validator kan controleren op verschillende CSS profielen. Een profiel definieert alle functies die een implementatie op een specifiek platform zou moeten implementeren. Deze definitie wordt gehaald van de CSS webpagina . De standaard keuze correspondeert met het profiel dat op dit moment het meest wordt toegepast: CSS 2.

Medium

De parameter medium is hetzelfde als de @media regel, die wordt toegepast op het hele document. Je kunt meer informatie over media vinden op http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html .

Voor de experts

Validation Verzoek Formaat

Hieronder staat een tabel met de parameters die je kunt gebruiken om een verzoek te sturen naar de W3C CSS Validator.

Als je de publieke W3C validatie server wilt gebruiken, gebruik de parameters hieronder in combinatie met de volgende basis URI:
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator
(vervang de URI met het adres van je eigen server als je een eigen instantie van de validator wilt aanroepen.)

Opmerking: Als je de validator wilt aanroepen voor een groep documenten of vaak achter elkaar, zorg er dan asjeblieft voor dat je script minstens een seconde wacht tussen de verschillende verzoeken. De CSS Validatie service is een gratis, publieke service voor iedereen, je respect wordt gewaardeerd. Bedankt.

Parameter Beschrijving Standaardwaarde
uri De URL van het document dat gevalideed moet worden. CSS en HTML documenten zijn toegestaan. Geen, maar deze of de text parameter moet opgegeven worden.
text Het te valideren document, alleen CSS is toegestaan. Geen, maar deze of de uri parameter moet opgegeven worden.
usermedium Het medium dat gebruikt wordt voor de validatie, zoals screen, print, braille... all
output Bepaalt het output formaat van de validator. Mogelijke formaten zijn text/html en html (XHTML document, Content-Type: text/html), application/xhtml+xml en xhtml (XHTML document, Content-Type: application/xhtml+xml), application/soap+xml en soap12 (SOAP 1.2 document, Content-Type: application/soap+xml), text/plain en text (text document, Content-Type: text/plain), overig (XHTML document, Content-Type: text/plain) html
profile Het CSS profiel gebruikt voor de validatie. Opties zijn: css1, css2, css21, css3, svg, svgbasic, svgtiny, mobile, atsc-tv, tv of none De meest recente W3C Recommendation: CSS 2
lang De taal die gebruikt wordt voor de reactie, op dit moment en, fr, it, ko, ja, es, zh-cn, nl en de. English (en).
warning Het waarschuwingen level, no voor geen waarschuwingen, 0 voor minder waarschuwingen, 1 of 2 voor meer waarschuwingen 2

CSS Validator Web Service API: SOAP 1.2 validation interface documentation

Voor technische help, en specifieke vragen over de SOAP 1.2 output en alle mogelijke manieren om de validator aan te spreken, zie de CSS Validator Web Service API.