Instrukcja obsługi walidatora CSS

Spis treści

Jak używać walidatora CSS?

Najprostszym sposobem sprawdzenia dokumentu jest skorzystanie z podstawowego interfejsu. Na tej stronie znajdziesz trzy formy odpowiadające trzem możliwościom:

Walidacja przez URL

Wprowadź URL dokumentu, który chcesz sprawdzić. Może to być dokument HTML lub CSS.

Walidacja przez URI

Walidacja poprzez załadowanie pliku

To rozwiązanie pozwala na przesłanie oraz sprawdzenie pliku lokalnego. Naciśnij klawisz "Choose" i znajdź plik, który chcesz sprawdzić.

Walidacja poprzez załadowanie pliku

W tym wypadku zezwala się jedynie na dokumenty CSS. Oznacza to, że nie można wysyłać dokumentów (X)HTML. Trzeba także uważać na zasady @import, ponieważ będą one przestrzegane jedynie, gdy wyraźnie odwołują się do publicznego URL (nie używaj ścieżek relatywnych w tym rozwiązaniu).

Walidacja poprzez wprowadzenie kodu

Ta metoda jest idealna do testowania fragmentów CSS. Należy jedynie wpisać kod CSS w polu tekstowym.

Walidacja poprzez wprowadzenie kodu

Poprzednie komentarze mają zastosowanie także w tym wypadku. Proszę mieć na uwadze fakt, że takie rozwiązanie jest bardzo dogodne w przypadku pojawienia się problemów, wymagająch pomocy. Pomocne jest to także w zgłaszaniu błędów z uwagi na to, iż daje to możliwość zalinkowania do URL konkretnego przypadku.

Co robi podstawowa walidacja?

Używając podstawowego interfejsu walidator sprawdzi zgodność z CSS 2.1, który jest obecną rekomendacją techniczną CSS.
Poda on wynik w XHTML bez ostrzeżeń (widoczne będą jedynie błędy).
Medium ustawione jest na "wszystkie", co sprawia, że jest odpowiednie dla wyszystkich urządzeń (zobacz stronę http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html aby uzyskać kompletny opis mediów).

Zaawansowana walidacja

Jeśli potrzebne jest bardziej szczegółowe sprawdzenie, można skorzystać z zaawansowanego interfejsu, który pozwala na sprecyzowanie trzech parametrów. Oto pomoc odnośnie każdego z tych parametrów.

Ostrzeżenia

Parametr ten jest pomocny do dostrojenia rozwlekłości (ilości opisów) walidatora CSS. W rzeczywistości, walidator może podać dwa rodzaje komunikatów: błędy i ostrzeżenia. Błędy podawane są wtedy, gdy sprawdzany arkusz CSS jest niezgodny z rekomendacją CSS. Ostrzeżenia różnią się od błędów tym, że nie stwierdzają problemów odnośnie specyfikacji. Są one po to by ostrzegać (!) deweloperów CSS, że niektóre punkty mogą być niebezpieczne i mogą prowadzić do nieprzewidzianego zachowania na niektórym sprzęcie czy oprogramowaniu.

Typowym ostrzeżeniem jest ostrzeżenia o rodzinie czcionek: jeśli nie poda się czcionki rodzajowej, wydane ostrzeżenie powiadomi o tym, że powinna ona zostać dodana na końcu reguły, w przeciwnym razie oprogramowanie użytkownika, które nie posiada innych czcionek może wyświetlać tekst w czcionce domyślnej, co może mieć niepożądane rezultaty.

Profile

Walidator CSS może sprawdzić różne profile CSS. Profil wyszczególnia wszystkie cechy jakie implementacja na konkretnej platformie powinna zastosować. Definicja taka jest wzięta z Witryny CSS. Domyślna opcja odpowiada obecnie najbardziej używanemu CSS 2.

Medium

Parametr medium jest równoważnikiem reguły @media stosującym się do całego dokumentu. Więcej informacji na temat mediów jest dostępnych na stronie http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html .

Tylko dla ekspertów

Format żądania walidacji

Poniżej zamieszczono tabelę parametrów, które można wykorzystać przy wysyłaniu polecenia do walidatora CSS W3C.

Jeśli chcesz skorzystać z publicznego serwera walidacyjnego W3C, użyj poniższych parametrów razem z następującym URI:
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator
(zamień na adres swojego własnego serwera, jeśli chcesz przywołać zainstalowany na nim walidator).

Uwaga: Jeśli wysyłasz żądanie do walidatora dla całej masy dokumentów, upewnij się, że skrypt, którego używasz jest uśpiony przynajmniej przez 1 sekundę między żądaniami. Usługa Walidatora CSS jest darmową usługą dla wszystkich - dziękujemy Ci i doceniamy uszanowanie tego faktu.

Parametr Opis Wartość domyślna
uri URL dokumentu, który ma być walidowany. Pozwala się na dokumenty CSS i HTML. Nie ma, ale podać należy ten parametr lub text.
text Dokument do walidacji, dozwolone jedynie dokumenty CSS. Nie ma, ale podać należy ten parametr lub uri.
medium użytkownika Medium użyte do walidacji takie jak: ekran, print, braille... Wszystkie
wyjście uruchamia różnego rodzaju formaty "wyjścia" walidatora. Możliwe formaty to: text/html i html ( dokument XHTMLt, Content-Type: text/html), application/xhtml+xml i xhtml (dokument XHTMLt, Content-Type: application/xhtml+xml), application/soap+xml i soap12 (dokument SOAP 1.2, Content-Type: application/soap+xml), text/plain i text (dokument text, Content-Type: text/plain), pozostałe dokument (XHTML, Content-Type: text/plain) html
profile Profil CSS użyty przy walidacji. Może to być: css1, css2, css21, css3, svg, svgbasic, svgtiny, mobile, atsc-tv, tv lub brak profilu. najnowsza rekomendacja W3C: CSS 2
język Język użyty w odpowiedzi - obecnie en, fr, it, ko, ja, es, zh-cn, nl, de. Angielski (en).
ostrzeżenia poziom ostrzeżenia, "brak" - żadnych ostrzeżeń, 0 - mniej ostrzeżeń, 1 lub 2 - więcej ostrzeżeń 2

API Usługi Sieciowej Walidacji CSS: dokumentacja interfejsu walidacji SOAP 1.2

Po więcej informacji technicznych w szczególności na temat wyjścia SOAP 1.2 i możliwych sposobów wywoływania walidatora, zobacz API Sieciowej Usługi Walidatora CSS.